Stłuczka parkingowa – co robić?

Stłuczka parkingowa – co robić?

Stłuczka parkingowa – co robić?

Co powinien sprawca stłuczki? Jeżeli zdajesz sobie sprawę z faktu, że spowodowana stłuczka nastąpiła z Twojej winy, nie warto uciekać od odpowiedzialności. Twój pojazd jest objęty ubezpieczeniem, a to znaczy, że za naprawę uszkodzeń nie będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Uszkodzenie może być prawie niewidoczne, lub też znaczne. Jeżeli kierowca, który nie jest sprawcą znajduje się na miejscu zdarzenia, zaproponuj spisanie oświadczenia, w którym przyznajesz się do spowodowania uszkodzeń. Sprawa trafi do ubezpieczalni, gdzie w ramach Twojej polisy wypłacone zostanie „poszkodowanemu” odszkodowanie na naprawę. Jeśli w uszkodzonym pojeździe, który jest zaparkowany, nie ma kierującego należy skontaktować się z nim poprzez mikrofon – kiedy sytuacja ma miejsce przy galerii handlowej lub poczekać na jego powrót. Jeśli jest to niemożliwe, za wycieraczką pozostaw dane kontaktowe.

Jak powinien zachować się uczestnik pozbawiony winy?

Jeśli jesteś kierowcą pojazdu, który padł ofiarą uszkodzenia w wyniku manewru innego kierowcy, zrób zdjęcie uszkodzeń i skontaktuj się z ubezpieczycielem. Powinno się posiadać oświadczenie sprawcy oraz jego numer polisy OC. Kiedy zastajesz swój unieruchomiony pojazd na parkingu z uszkodzeniem, sprawdź, czy za wycieraczką pozostawiono dane kontaktowe sprawcy. Jeżeli nie, poproś o udostępnienie nagrania z monitoringu. Na dużych parkingach zwykle jest kilka kamer, jak np. na http://parkingwbalicach.pl/. Gdy sprawca jest obecny, ale nie uznaje swojej winy, masz prawo wezwać Policję, nawet jeśli parking należy do prywatnego właściciela. Na terenie gminnym lub wojewódzkim Policja będzie mogła wykonać więcej czynności, na prywatnym jedynie wydać opinię i wystawić mandat karny.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments