Wydarzenia

Instytut Technologii Drewna z Poznania z wizytą w Klastrze

24 marca 2014

klaster drzewny

W dniu 24 marca 2014 r. Klaster odwiedziła delegacja pracowników Instytutu Technologii Drewna z Poznania, w skład której weszli przedstawiciele czterech Zakładów działających w ramach ITD. Celem wizyty było poznanie przez Instytut specyfiki działalności produkcyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze oraz omówienie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy stronami. W rozmowach ustalono, na jakie problemy technologiczne napotykają przedsiębiorcy zrzeszeni w Klastrze. Efektem spotkania będzie oferta przygotowana przez Instytut obejmująca proponowany zakres wsparcia technologicznego, jakiego może udzielić Klastrowi Instytut Technologii Drewna.

Część dyskusji poświęcono także kwestiom zagospodarowania surowców poprodukcyjnych powstających jako efekt uboczny działalności produkcyjnej w branży drzewnej oraz uwarunkowania prawne i faktyczne przetwarzania tych surowców. Strony widzą potencjał realizacji wspólnego projektu w tym zakresie. Jego szczegóły i zakres będą przedmiotem dalszych ustaleń.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekty

Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez „Lignum” obejmują projekty badawcze, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne...

więcej

Dokumenty

Podstawowe dokumenty, które wiążą się z działalnością Klastra, jego założycielami i zasadami przyjmowania nowych członków...

więcej

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych firm z branży drzewnej, firm doradczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych...

więcej
projektowanie stron www