Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami SGGW w Warszawie

6 marca 2014

klaster drzewny

Klaster „Lignum” nawiązał kontakt z renomowaną uczelnią warszawską – Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W dniu 6 marca 2014 r. w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie pomiędzy Prezesem Zarządu CTP Polska sp. z o.o. – Violettą Filipowicz a Wydziałem Technologii Drewna SGGW reprezentowanym przez prof. dr hab. Krzysztofa J. Krajewskiego – Dziekana Wydziału, prof. dr hab. inż. Piotra Beera - Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju oraz dr hab. inż. Piotra Borysiuka – Prodziekana ds. Dydaktyki.

W czasie spotkania omawiano możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Klastrem a uczelnią w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których efekty mogłyby zostać wdrożone w przedsiębiorstwach produkcyjnych zrzeszonych w Klastrze, kształcenia studentów i przygotowywania kadr na potrzeby przemysłu drzewnego, a także w zakresie transferu nowych technologii. Część spotkania poświęcono także na zapoznanie się z infrastrukturą SGGW oraz zakresem prowadzonych prac badawczych, pod kątem ich wykorzystania w ramach potencjalnej współpracy.

Obydwie strony wyraziły chęć kontynuowania rozmów i opracowania wspólnego planu działań w omawianym zakresie. W czasie kolejnego spotkania zaplanowanego na 19-20 marca 2014 przedstawiciele SGGW odwiedzą spółki produkcyjne należące do Klastra „Lignum” oraz zapoznają się z procesami technologicznymi wykorzystywanymi w tych podmiotach.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekty

Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez „Lignum” obejmują projekty badawcze, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne...

więcej

Dokumenty

Podstawowe dokumenty, które wiążą się z działalnością Klastra, jego założycielami i zasadami przyjmowania nowych członków...

więcej

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych firm z branży drzewnej, firm doradczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych...

więcej
projektowanie stron www