Wydarzenia

Pierwsze posiedzenie Rady Klastra – strategiczne kierunki rozwoju na rok 2014

15 stycznia 2014

klaster drzewny

Zgodnie z § 3 umowy klastra z 5 września 2013 r. w dniu 15 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Klastra Technologii Drewna „Lignum”, organu o charakterze nadzorczym i opiniotwórczym. W posiedzeniu wzięli udział reprezentanci wszystkich 11 podmiotów należących obecnie do Klastra.

Porządek obrad obejmował wybór Prezydium Rady, która kierować będzie pracami Rady w kolejnych trzech latach. W głosowaniu tajnym do Prezydium Rady wybrano:

Pana Henryka Badurę –przedstawiciela Vera sp. z o.o.

Panią Magdalenę Kopka – przedstawicielkę Fundacji „Edukacja bez Granic”

Pana Pawła Sajdaka – przedstawiciela Pasadoor sp. z o.o.

Ponadto w trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie kierunków strategicznych rozwoju Klastra w roku 2014. Rada Klastra za podstawowe zagadnienia uznała:

  1. Wdrażanie innowacji dzięki pobudzeniu współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki.
  2. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
  3. Kształcenie wykwalifikowanej kadry.
  4. Promocja klastra i jego uczestników w kraju i na świecie.

W ramach wskazanych kierunków w roku 2014 zrealizowane mają być m.in. następujące działania:

  1. Nawiązanie współpracy Klastra ze sferą nauki, w szczególności w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (wspólnie lub na zlecenie Klastra) oraz kształcenia przyszłych kadr dla przedsiębiorstw z branży drzewnej. Utworzenie w ramach Klastra własnego Działu Badawczo-Rozwojowego, który stanowić będzie niezbędny łącznik pomiędzy jednostkami naukowymi a Klastrem.
  2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych u uczestników Klastra i przygotowanie programu szkoleń odpowiadających stwierdzonym potrzebom.
  3. Podjęcie wraz z Wójtem Gminy Lyski inicjatywy utworzenia w Zwonowicach szkoły zawodowej kształcącej przyszłe kadry dla uczestników Klastra.
  4. Przygotowanie planu inwestycyjnego Klastra na kolejne lata w oparciu o analizę rynku, prognozy co do jego rozwoju oraz rozeznanie w zakresie najnowszych technologii.
  5. Promocja klastra i jego uczestników w kraju i na świecie, w tym w formie uczestnictwa w targach branżowych, misjach wyjazdowych, nawiązywania kontaktów z partnerami z Polski i zagranicy.

Rada Klastra zobowiązała Koordynatora Klastra – firmę CTP Polska sp. z o.o. do podjęcia wszystkich niezbędnych działań zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanych celów.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekty

Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez „Lignum” obejmują projekty badawcze, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne...

więcej

Dokumenty

Podstawowe dokumenty, które wiążą się z działalnością Klastra, jego założycielami i zasadami przyjmowania nowych członków...

więcej

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych firm z branży drzewnej, firm doradczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych...

więcej
projektowanie stron www